top of page
 • כל כמה זמן צריך לבדוק תפילין ומזוזות ?
  כל כמה זמן צריך לבדוק תפילין ומזוזות ? על פי ההלכה יש לבדוק מזוזות ותפילין אחת לשלוש וחצי שנים. במידה והמזוזות חשופות לשמש ופגעי מזג האויר כדאי לבדוק אחת לשנתיים. המהדרים נוהגים לבדוק מזוזות ותפילין פעם בשנה לקראת חודש אלול. כמו כן כשישנם בעיות כגון בעיות בריאות או בעיות במשפחה חס ושלום מומלץ לבדוק את התפילין והמזוזות (במידה ועברה שנה לפחות מהפעם האחרונה שנבדקו).
 • האם מותר לקחת את המזוזות בעת מעבר דירה ?
  אדם שעובר דירה, אסור לו להסיר את המזוזות ולקחתם לדירתו החדשה. הטעם לכך הוא שהמזוזות מגינות על דיירי הבית וברגע שהבית הושאר ללא מזוזות הדיירים הנכנסים חשופים לנזקים. הדברים אמורים לא רק לגבי בעל הנכס, אלא גם לגבי מי ששכר דירה והוא זה שרכש בכספו את המזוזות. גם עליו, השוכר, אסור לקחת את המזוזות בעת מעבר מהבית. הדברים אמורים כל עוד הדייר הנכנס הינו יהודי. במידה והדייר הנכנס לגור בבית הוא גוי, חובה לקחת את המזוזות בשעת העזיבה. מה קורה אם אדם רכש והתקין מזוזות יקרות ומהודרות בעת ששכר דירה, וכעת הוא חפץ לקחתן לדירתו החדשה ? הפתרון במקרה כזה תהיה לרכוש מזוזות פשוטות יותר ולקובעם במקום המזוזות היקרות והמהודרות. אפשרות נוספת היא לדבר עם הדייר הנכנס ולשאול אותו אם הוא מתכוון להביא מזוזות משלו, במידה וכן יהיה ניתן להוריד את המזוזות לאחר שהדייר הנכנס קבע את המזוזות שהביא עמו.
 • האם מותר לגור בדירה עד 30 יום ללא מזוזות ?
  דבר זה נכון הלכתית רק בחוץ לארץ מכיוון ששם רק אחרי 30 יום זה נחשב דירת קבע, אבל בארץ ישראל החיוב הינו מרגע שהוכנסו הרהיטים לדירה.
 • האם מספיק לקבוע מזוזה בפתח הראשי לבית ?
  טעות נפוצה בקרב אנשים רבים לחשוב שמספיק לקבוע מזוזה בפתח הראשי, אבל ההלכה קובעת שכל הפתחים בבית כגון חדרי שינה, כניסה למטבח ויציאה למרפסת או לגינה מחויבים במזוזה. במזוזה עצמה כתוב "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך" (לשון רבים זאת אומרת בכל הפתחים של ביתך)
 • איזה חדר מחויב במזוזה ?
  1. חדר המחויב במזוזה צריך להיות בגודל מינימלי של כ 3.69 מטר רבוע דהיינו 1.92 מ' על 1.92 מ'. במידה ומדובר על חדר בגודל 3.69 מ"ר אבל בצורת מלבן, אז עדיין מחויב במזוזה אבל ללא ברכה. 2. פתח המחויב במזוזה צריך שיהיה בו משקוף ושתי מזוזות (קורות). 3. בפתח של חדר שירותים ובית המרחץ אסור לשים מזוזה. 4. סוכה פטורה ממזוזה מכיון שאינה דירת קבע. 5. פתח למרפסת מחויב במזוזה.
 • היכן מקום קביעת המזוזות ?
  את המזוזה יש לקבוע בתחילת השליש העליון של המשקוף בצד ימין כשאתה עומד בכניסה לפתח הבית או לחדר. הספרדים נוהגים לקבוע את המזוזה ישר והאשכנזים נוהגים לקבוע את המזוזה מוטה באלכסון לכיוון החדר שאליו נכנסים.
 • מה מברכים בהתקנת המזוזות ?
  בהתקנת המזוזה מברכים: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה". כשמתקינים כמה מזוזות מברכים רק פעם אחת על מנת להימנע מברכה לבטלה.
 • איך מתבצעת בדיקת מזוזה ?
  בבדיקת המזוזה המגיה עובר אות אות ובודק את צורת האותיות, אותיות חסרות או יתרות, בודק שאותיות לא דבוקות אחת לשניה וכן מחזק בדיו אותיות שנחלשו או דהו עם הזמן. ישנם מקרים שבהם ניתן לתקן וישנם מקרים שבהם המזוזוה נפסלת. ישנם ארבעה אפשרויות לתוצאת בדיקת המזוזות: מזוזה מהודרת: (כתובה בצורה מדויקת ויפה עם הקפדה על כל ההלכות והתגין) מזוזה כשרה כדין: (כתובה בצורה נכונה הלכתית אבל לא מדויקת ויפה) מזוזה כשרה בדיעבד: (כתובה בצורה לא מדויקת באופן גבולי כך שרק לחלק מהדעות בהלכה הינה כשרה) בשורה התחתונה מומלץ להחליף מזוזה שכשרה בדיעבד אלא אם כן המצב הכלכלי אינו מאפשר לרכוש חדשה ובמקרה כזה ניתן להשתמש במזוזה כשרה בדיעבד. מזוזה פסולה :צריך לגנוז ולהחליף בחדשה.
 • באיזה סוגי כתב משתמשים לכתיבת מזוזות ?
  ישנם שלשה סוגי כתב עיקריים והם: נוסח ספרדי (מסורת עדות המזרח) נוסח אשכנז (מסורת האשכנזים) נוסח האר"י הקדוש (מסורת החסידים)
 • מה ההבדל בין מזוזה כשרה למהודרת ?
  במזוזות ישנם הידורים רבים להלן 3 הסוגים העיקריים: מזוזות כשרות לכתחילה- מזוזות אלה כשרות כדין והמתקין אותם מקיים את המצווה לכתחילה. כל האותיות כתובות כהלכה וישנה הקפדה על תיוג אותיות שעטנ"ז ג"ץ בלבד. סוג מזוזה זו אמנם כשרה אבל אין הקפדה על יופי ודיוק הכתב. (מי שקשה לו מבחינה כלכלית לרכוש מזוזות מהודרות יכול להשתמש במזוזות כאלה בלב שקט) מזוזות מהודרות- במזוזות מהודרות ישנה הקפדה על יופי ודיוק הכתב, וכן מקפידים על הידורים נוספים כגון איכות הדיו והקלף ותיוג אותיות בד"ק חי"ה,. מזוזות מהודרות מאד- מזוזות אלו מהודרות מאד. הכתב מדויק ויפה להפליא עם הידורים רבים.
 • מה ההבדל בין קלף משוח לקלף לא משוח?
  יש סופרים שמושחים את הקלף בסיד מכיוון שזה הופך את מלאכת הכתיבה למהירה וקלה יותר (מבחינה כלכלית זה מאד משתלם לסופר כי הוא מגביר את הספק הכתיבה שלו) משיחת מזוזות מקצרת במידה משמעותית את עמידותן ואורך חייהן, הם הופכות לרגישות ללחות ולרוב אינן שומרות על כשרותן ליותר משנה, וכן ישנם פוסקי הלכה רבים שאומרים שישנו חשש לפסול במזוזות משוחות.
 • מדוע כותבים את אותיות "שד_י" בחלקה האחורי של המזוזה?"
  האותיות "שד_י" הינן אחד משמות השם שלא נמחקים והמסורת אומרת שהראשי תיבות "שד_י" משמעותן שומר דלתות ישראל.
 • מה ההבדל בין תפילין בהמה גסה לתפילין בהמה דקה ?
  תפילין מבהמה דקה מיוצרות מעורות של כבשים, הן זולות באופן משמעותי מתפילין בהמה גסה אבל הם מאד עדינות ועלולות להיפסל מהר מאד. תפילין מבהמה גסה מיוצרות מעורות של בקר, הן איכותיות ביותר ומחזיקות מעמד שנים רבות ומחירן יקר באופן משמעותי מתפילין בהמה דקה.
 • מהם סוגי הרצועות לתפילין ?
  להלן ארבעת סוגי הרצועות הנפוצים: עור תחתון (שפאלט) –רצועות העשויות מהעור שבבטן הפרה. איכותם ירודה מאד וכן רמת כשרותם. בדרך כלל הם נהרסים בקלות רבה מאחר ואיכות העורות ירוד. עור עליון מכונה – להבדיל מרצועות שפאלט, רצועות אלו עשויות מהעור שבגב הפרה, משם לקוח שמו "עור עליון". הוא איכותי יותר ומחזיק מעמד לאורך זמן. רצועות אלה אינם נחשבות למהודרות מכיוון שחלק מעבודות העיבוד וצביעה מתבצעות על ידי מכונה. החסרון ברצועות מכונה הוא שמכונה אינה יכולה לכוון "לשם קדושת תפילין". עור עליון עבודת יד – רצועות אלו עשויות מגב הפרה. ההבדל החשוב ביותר הוא שרצועות אלו נעשות תחת השגחה רבנית והינם כשרים למהדרין מן המהדרין. הם נעשות בעבודת יד מתחילתם ועד סופם ולכן אין בעיה ב"כוונה" הדרושה בעשייתם. עור עליון עבודת יד שחור משני הצדדים – רצועות אלה זהות לסוג הקודם אבל יש בהם מעלה חשובה מאד, הרצועות ספוגות בצבע שחור כך שגם אם מתקלפת הלקה השחורה שעל הרצועות הם נשארות שחורות וכשרות למהדרין. (על פי ההלכה הרצועות חייבות להיות שחורות הלכה למשה מסיני וברצועות הרגילות ברגע שהצבע מתקלף הם נפסלות וצריך לתחזק ולצבוע את המקומות שהתקלפו על מנת לשמור על כשרותם, ברצועות שחורות שני צדדים נפטרת לחלוטין בעיה זו.)
 • מה ההבדל בין תפילין פשוטות למהודרות ?
  תפילין פשוטות הינם באיכות פחות טובה, בדרך כלל משתמשים בבתים שמיוצרים מבהמה דקה (עורות של כבשים) שהינם זולים יותר בצורה משמעותית, וכן הרצועות והפרשיות באיכות יותר פשוטה, תפילין אלה מיועדות למי שאין באפשרותו לרכוש תפילין מהודרות. תפילין בהמה גסה מהודרות : בתפילין אלו משתמשים בבתי תפילין שמיוצרים מבהמה גסה (עורות בקר) וכן ברצועות ופרשיות מהודרות. כדאי להתאמץ ולרכוש תפילין מסוג זה כי הם מהודרות ובאיכות גבוהה ולכן מחזיקות מעמד שנים רבות. בהקשר להידור במצוות ישנו סיפור ידוע אודות האחים קין והבל: קין והבל שניהם הביאו מנחה להשם אבל בהבדל אחד גדול, קין הביא את המנחה מהאיכות הירודה שבתבואתו והשם לא קיבל את מנחתו, אילו הבל הקריב את הכבש המשובח ביותר שהיה ברשותו והשם קיבל אל מנחתו. בואו ונתרגם זאת לימינו אלה אם אדם נוסע על רכב ישן בגלל מצבו הכלכלי אזי בטוח שהשם יקבל ברצון את קיום מצוותו עם תפילין פשוטות מכיוון שזה ההכי טוב שהוא יכול כרגע. אבל אם אדם נוסע על רכב יוקרתי וכשזה מגיע למצוות תפילין הוא מחפש לקנות את הזול ביותר הרי זה זלזול כלפי השם כביכול בדומה לסיפור אודות קין והבל.
  שאלות ותשובות - תפילין ומזוזות  
bottom of page