top of page
  בית הכנסת  

בית הכנסת פתוח בכל שעות היום, הנכם מוזמנים להגיע לתפילות, להשתתף בשיעורים,

וגם סתם לפתוח ספר קודש עם כוס קפה חם..

מיקום בית הכנסת: מאחורי המרכז המסחרי של קרית היובל.

ניתן לערוך בבית הכנסת בריתות, עליה לתורה, אזכרות וכד', בתיאום מראש בלבד.

זמני התפילות  |  ימות החול

    תפלת מנחה  |  מנין ראשון    

13:30

    תפלת שחרית  |  מנין שני    

8:30

    תפלת שחרית  |  מנין ראשון    

6:45

    תפלת ערבית    

צאת הכוכבים

    תפלת מנחה  |  מנין שני    

10 דקות לפני השקיעה

זמני התפילות  |  שבת קודש

    תפלת מנחה בשבת   

30 דקות לפני השקיעה

    תפלת שחרית    

10:00

    תפלת מנחה | קבלת שבת    

15 דקות לפני השקיעה

bottom of page